PRIVACY STATEMENT

Regbat Helmond hanteert een privacy statement en respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website. Deze policy draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wil je een verzoek doen voor toegang tot data dan kun je onderaan deze pagina de gegevens vinden voor de aanvraag.

Wij gebruiken je gegevens dus alleen om diensten waar je om gevraagd hebt te kunnen leveren.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Regbat verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Wij hebben geen intentie om via de website en/of diensten gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Dit gebeurt alleen wanneer zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming, Als je overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@regbathelmond.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

REGBAT VERWERKT JOUW PERSOONSGEGEVENS VOOR DE VOLGENDE DOELEN:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Regbat verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Regbat Helmond neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierom besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Regbat Helmond en Regbat) tussen zit. Regbat Helmond gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Verschillende data-applicaties die van hoge kwaliteit zijn voor Regbat en haar klanten, Apple-systemen, Microsoft Windows, Google-applicaties, boekhoudprogramma voor de administratieve activiteiten. Loyaliteits Producten en diensten voor de klanten van Regbat Helmond. Applicaties aangeboden door kwalitatief hoogwaardige leveranciers om de kwaliteit van dienstverlening naar de klanten van Regbat Helmond te borgen voor alle activiteiten.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Regbat Helmond en Regbat bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën:

BEWAARTERMIJN VAN 7 JAAR NA LAATSTE ACTIVITEITEN:

Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch, lijst met contactgegevens van de klant via een app, bankrekeningnummer.

BEWAARTERMIJN VAN 2 JAAR NA LAATSTE ACTIVITEITEN:

IP-adres, locatiegegevens, gegevens op onze website Regbat Helmond, gegevens over surfgedrag voor Regbat Helmond, Accu Helmond, alsmede advertentienetwerk, internetbrowser en apparaat type

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Regbat Helmond deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Regbat blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Regbat jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Wij hebben verwerkingsovereenkomsten met deze partijen om de privacy van de persoonsgegevens te waarborgen.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Regbat gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Regbat gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden.
Cookie: Googly Analytics.
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 jaar

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Regbat en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdragen van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@regbat.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Regbat wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Regbat neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@regbathelmond.nl.

Regbat Helmond, gevestigd aan de Lagedijk 2A, 5705 BZ Helmond, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.accuhelmond.nl
www.regbat.nl

Regbat Helmond
Lagedijk 2A
5705 BZ Helmond
0492 33 00 39

Pero Swinkels is de Functionaris Gegevensbescherming van Regbat en Regbat Helmond en hij is te bereiken via info@Regbat.nl of info@Regbathelmond.nl

 

Regbat Helmond Privacy statement